Posts Tagged ‘ yhs-fh_lsonswrow ’

Pasipriešinimo 1940-1990 metais žuvusių šeimoms

Tweet Kompensacija pasipriešinimo 1940-1990 metais okupacijų laikotarpiu žuvusių šeimoms – valstybės paramai gauti Vienkartinės pašalpos mokamos Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje. Valstybės paramas už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940-1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius...

Read more »

Asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnyba Sovietinėj armijoj

Tweet Kompensacija asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnyba Sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusių šeimoms (1945 07 22 – 1991 12 31) vienkartinei kompensacijai gauti Vienkartinės kompensacijos mokamos asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos. Vienkartinės kompensacijos...

Read more »

Mokslininkų pensija

Tweet Mokslininkų pensija Teisę gauti mokslininkų pensiją turi nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, kuriems suteiktas ar nostrifikuotas mokslo laipsnis ar pedagoginis mokslo vardas ir kurie: sukako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. –...

Read more »

Nemokamas antrinių teisinių paslaugų teikimas

Tweet Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą: 12 straipsnis. Asmenys, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į turtą ir pajamas Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti pagal šį įstatymą, turi: 1) asmenys, kurie turi teisę gauti teisinę pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias...

Read more »

Kompensacija už būrelius

Tweet Yra skiriama kompensacija už vaikų lankomus būrelius.  Kompensacija yra skiriama tuo atveju, kai pajamos vienam asmeniui yra mažesnės nei 350 lt.

Read more »

Nemokami skelbimai