Posts Tagged ‘ Tėvystės pašalpa ’

motinystės (tėvystės) pašalpa

Tweet Motinystės (tėvystės) pašalpa Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, kuris: draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu (už jį mokamos socialinio draudimo įmokos); suteiktos vaiko priežiūros atostogos, išskyrus kai asmuo atleistas iš darbo dėl įmonės, įstaigos ar organizacijos likvidavimo, bankroto ar pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai arba paskyrimo į pareigas...

Read more »

Tėvystės pašalpa

Tweet Tėvystės pašalpa Tėvystės pašalpa skiriama ir mokama už tėvystės atostogų laikotarpį. Teisę gauti tėvystės pašalpą turi tėvas. Tėvystės pašalpa skiriama, jeigu: esate draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu; Jums suteiktos tėvystės atostogos (bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukaks vienas mėnuo) (išskyrus dirbančius tik pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ir savarankiškai dirbančius...

Read more »

Nemokami skelbimai