Posts Tagged ‘ socialinės ’

Transporto paslaugos

Tweet Kam skiriamos transporto paslaugos? • vaikams su negalia ir jų šeimoms. • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms. • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms. • socialinės rizikos asmenims ir šeimoms. Transporto paslaugos teikiamos vykstant į: • socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigas ir įvairius renginius Klaipėdos mieste ir kituose Lietuvos miestuose;...

Read more »

Socialinė pagalba namuose

Tweet Kam skiriamos šios paslaugos? • vienišiems pensininkams, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (neteikiama turintiems psichikos sutrikimų); • pensininkų šeimoms, kai vienas iš sutuoktinių dėl ligos negali prižiūrėti kito sutuoktinio, kuriam nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (neteikiama turintiems psichikos sutrikimų); • neįgaliesiems, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais...

Read more »

Nemokamas maitinimas

Tweet Nemokamą maitinimą teikia: Vilniaus arkivyskupijos CARITO labdaros valgykla ,,Betanija” M. K. Paco g. 4, tel. 234 4417, I-V 11.30 – 14.00 (talonai dalinami Odminių g. 12 ir gyvenantiems Šv. Stepono g. 35/4); Valgykla „Harė Krišna maistas kūnui ir sielai“ Architektų g. 152, I-V 10.00 – 11.00 (talonai dalinami Vilniaus miesto socialinės paramos centre,...

Read more »

Nemokamas maitinimas

Tweet Informacija, norintiems gauti maitinimo paslaugas Kam skiriamos maitinimo paslaugos? Maitinimas Labdaros valgykloje skiriamas: 1. Asmenims, kurių 1 mėnesio pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, mažesnės už valstybės remiamų pajamų (VRP)* trigubą dydį ir kurie atitinka vieną iš šių sąlygų: • Yra registruoti darbo biržoje ir: – iki teisės gauti visą senatvės pensiją yra likę...

Read more »

Nemokami skelbimai