Posts Tagged ‘ pažymą ’

Nemokami maitinimo talonai

Tweet Maitinimo talonai gali būti skiriami nepasiturintiems asmenims, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo nepajėgia maitintis savo namuose arba neturi gyvenamosios vietos, kai: vidutinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP (525 Lt) dydžio; vieno gyvenančio asmens – 2 VRP (700 Lt) dydžio. Asmuo, norintis gauti nemokamų maitinimo talonų, turi pateikti: Tai yra trumpa straipsnio Nemokami...

Read more »

Savivaldybės socialinio būsto nuoma

Tweet Savivaldybės socialinio būsto nuoma Socialinis būstas – nekomerciniu pagrindu, pagal Vyriausybės nustatytą nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką nuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, skirtos mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti pagal Lietuvos Respublikos Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo nustatytas sąlygas. Tai yra trumpa straipsnio Savivaldybės socialinio būsto nuoma apžvalga....

Read more »

Talonai nemokamoms asmens dokumentų nuotraukoms

Tweet Talonai, nemokamai pasidaryti fotonuotraukas asmens dokumentams, išduodami: nepasiturintiems asmenims, asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos, asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, kai: vidutinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Valstybės remiamų pajamų (VRP)(525 lt) dydžio; vieno gyvenančio asmens – 2 VRP (700 Lt) dydžio. Asmuo, norintis gauti taloną fotonuotraukai pasidaryti, turi būti deklaravęs savo...

Read more »

Nemokami skelbimai