Posts Tagged ‘ Pašalpos ’

Profesinės reabilitacijos pašalpa

Tweet Profesinės reabilitacijos pašalpa Profesinės reabilitacijos pašalpos skiriamos ir mokamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustatė profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, jeigu šie asmenys dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje. Teisę gauti profesinės reabilitacijos pašalpą turi asmenys, kurie yra draudžiami ligos...

Read more »

motinystės (tėvystės) pašalpa

Tweet Motinystės (tėvystės) pašalpa Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, kuris: draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu (už jį mokamos socialinio draudimo įmokos); suteiktos vaiko priežiūros atostogos, išskyrus kai asmuo atleistas iš darbo dėl įmonės, įstaigos ar organizacijos likvidavimo, bankroto ar pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai arba paskyrimo į pareigas...

Read more »

Tėvystės pašalpa

Tweet Tėvystės pašalpa Tėvystės pašalpa skiriama ir mokama už tėvystės atostogų laikotarpį. Teisę gauti tėvystės pašalpą turi tėvas. Tėvystės pašalpa skiriama, jeigu: esate draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu; Jums suteiktos tėvystės atostogos (bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukaks vienas mėnuo) (išskyrus dirbančius tik pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ir savarankiškai dirbančius...

Read more »

Ligos pašalpa

Tweet Ligos pašalpa Ligos pašalpa skiriama, jeigu: esate pripažintas laikinai nedarbingu ir Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas (nuo 2009-10-01 išduodami ir elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau – EPTS)).; esate draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu; tapote laikinai nedarbingu darbo laikotarpiu (asmenys, gaunantys pajamas pagal...

Read more »

Socialinė pašalpa ir kompensacijos už šildymą, karštą bei šaltą vandenį

Tweet Socialinė pašalpa ir kompensacijos už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį Socialinė pašalpa skiriama šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), jei jos pajamos per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas. Kompensacijos už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį (toliau – kompensacijos) skiriamos, jei: išlaidos už būsto naudingojo ploto, bet ne didesnio už normatyvą, šildymą,...

Read more »

Nemokami skelbimai