Posts Tagged ‘ pašalpa ’

Motinystės pašalpa

Tweet Motinystės pašalpa Motinystės pašalpa skiriama ir mokama už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį. Motinystės pašalpa skiriama, jeigu: Jums išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas (nuo 2009-10-01 išduodami ir elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau – EPTS)). esate apdrausta ligos ir...

Read more »

Ligos pašalpa

Tweet Ligos pašalpa Ligos pašalpa skiriama, jeigu: esate pripažintas laikinai nedarbingu ir Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas (nuo 2009-10-01 išduodami ir elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau – EPTS)).; esate draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu; tapote laikinai nedarbingu darbo laikotarpiu (asmenys, gaunantys pajamas pagal...

Read more »

Socialinė pašalpa ir kompensacijos už šildymą, karštą bei šaltą vandenį

Tweet Socialinė pašalpa ir kompensacijos už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį Socialinė pašalpa skiriama šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), jei jos pajamos per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas. Kompensacijos už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį (toliau – kompensacijos) skiriamos, jei: išlaidos už būsto naudingojo ploto, bet ne didesnio už normatyvą, šildymą,...

Read more »

Nemokami skelbimai