Posts Tagged ‘ ligos motinystės ’

Motinystės pašalpa

Tweet Motinystės pašalpa Motinystės pašalpa skiriama ir mokama už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį. Motinystės pašalpa skiriama, jeigu: Jums išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas (nuo 2009-10-01 išduodami ir elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau – EPTS)). esate apdrausta ligos ir...

Read more »

Ligos pašalpa

Tweet Ligos pašalpa Ligos pašalpa skiriama, jeigu: esate pripažintas laikinai nedarbingu ir Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas (nuo 2009-10-01 išduodami ir elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau – EPTS)).; esate draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu; tapote laikinai nedarbingu darbo laikotarpiu (asmenys, gaunantys pajamas pagal...

Read more »

Nemokami skelbimai