Posts Tagged ‘ lengvatos-pensininkams ’

Socialinė pagalba namuose

Tweet Kam skiriamos šios paslaugos? • vienišiems pensininkams, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (neteikiama turintiems psichikos sutrikimų); • pensininkų šeimoms, kai vienas iš sutuoktinių dėl ligos negali prižiūrėti kito sutuoktinio, kuriam nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (neteikiama turintiems psichikos sutrikimų); • neįgaliesiems, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais...

Read more »

Techninės pagalbos priemonės

Tweet Kam skiriamos šios priemonės? • suaugusiems asmenims ir vaikams, kuriems nustatytas darbingumo lygis arba neįgalumo grupė; • senatvės pensininkams; • asmenims po ūmių traumų ar sužeidimų, su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, besigydantiems sveikatos priežiūros stacionarinėje arba medicininės reabilitacijos įstaigoje bei ambulatorinio gydymo ir reabilitacijos laikotarpiu. Reikia pateikti šiuos dokumentus: • prašymą-paraišką (pildoma centre); •...

Read more »

Ligos pašalpa

Tweet Ligos pašalpa Ligos pašalpa skiriama, jeigu: esate pripažintas laikinai nedarbingu ir Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas (nuo 2009-10-01 išduodami ir elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau – EPTS)).; esate draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu; tapote laikinai nedarbingu darbo laikotarpiu (asmenys, gaunantys pajamas pagal...

Read more »

Pašalpos, parama, išmokos

Tweet # Ligos pašalpa # Motinystės pašalpa # Tėvystės pašalpa # Motinystės (tėvystės) pašalpa # Profesinės reabilitacijos pašalpa

Read more »

Nemokami skelbimai