Posts Tagged ‘ lengvatos-isankstines-pensijos-pensininkui ’

Ligos pašalpa

Tweet Ligos pašalpa Ligos pašalpa skiriama, jeigu: esate pripažintas laikinai nedarbingu ir Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas (nuo 2009-10-01 išduodami ir elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau – EPTS)).; esate draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu; tapote laikinai nedarbingu darbo laikotarpiu (asmenys, gaunantys pajamas pagal...

Read more »

Nemokami skelbimai