Posts Tagged ‘ kompensuojamasis-udarbis-motinysts-paalpai-apskaiiuojamas-pagal-lietuvos-respublikos-apdraustj-valstybiniu-socialiniu-draudimu-ir-valstybinio-socialinio-draudimo-i ’

motinystės (tėvystės) pašalpa

Tweet Motinystės (tėvystės) pašalpa Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, kuris: draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu (už jį mokamos socialinio draudimo įmokos); suteiktos vaiko priežiūros atostogos, išskyrus kai asmuo atleistas iš darbo dėl įmonės, įstaigos ar organizacijos likvidavimo, bankroto ar pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai arba paskyrimo į pareigas...

Read more »

Nemokami skelbimai