Posts Tagged ‘ kompensacija ’

Transporto išlaidų kompensacija

Tweet Transporto išlaidų kompensacija (toliau – kompensacija) skiriama sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims, jeigu jiems nėra paskirta ir mokama slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija ir nuo paskutinio sprendimo dėl lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimo dienos praėjo 6 metai. Kompensacijos dydis – 0,25 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio ir...

Read more »

Šalpos kompensacija

Tweet Teisę gauti šalpos kompensaciją turi: tėvai (įtėviai) kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais iki 18 metų; motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų....

Read more »

Socialiai remtiniems žmonėms bus kompensuojami Skaitmeninės TV priedėliai

Tweet Vyriausybė yra pritarusi susisiekimo ministerijos siūlymui kompensuoti mažas pajamas gaunantiems gyventojams Skaitmeninės TV priedėlių išlaidas. Kompensaciją už skaitmeninės televizijos įrangą galės gauti mažas pajamas gaunančios šeimos ir vieni gyvenantys asmenys, jei jų vidutinės pajamos atitiks įstatyme numatytą remtinų asmenų statusą – 525 Lt vienam šeimos nariui per mėnesį. Kompensacijos bus pradėtos teikti likus 6...

Read more »

Kompensacija už būrelius

Tweet Yra skiriama kompensacija už vaikų lankomus būrelius.  Kompensacija yra skiriama tuo atveju, kai pajamos vienam asmeniui yra mažesnės nei 350 lt.

Read more »

Nemokami skelbimai