Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. agresijos

Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms

Kompensacijos taikomos nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus mieste:

 • žuvusiems Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems kaip 18 metų vaikams, jeigu nedirba ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose bei pirmą kartą įgyja bakalauro, magistro laipsnį ar profesiją, kol jiems sukaks 24 metai);
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, kurie buvo sunkiai arba apysunkiai sužaloti;
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. invalidais) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems kaip 18 metų vaikams, jeigu nedirba ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose bei pirmą kartą įgyja bakalauro, magistro laipsnį ar profesiją, kol jiems sukaks 24 metai).

Kompensacijų dydis: 50 procentų išlaidų kompensavimas už vieno būsto, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta, šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį ir nuotekas, dujas, kietą ir skystą kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį mokestį ir kitas paslaugas. ĮSIDĖMĖTINA: jeigu nurodytos išlaidos padarytos vykdant ūkinę ar komercinę veiklą, jos nekompensuojamos.

SVARBU: Kompensacijos teikiamos – už būsto šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį ir nuotekas, laidinio telefono abonentinį mokestį ir kitas paslaugas – už praėjusį mėnesį, už suvartotas gamtines dujas ir elektros energiją – už praėjusį kiekvieną metų ketvirtį. Kompensacijos teikiamos nuo teisės gauti kompensaciją kreipimosi mėnesio 1 d., tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo atsiradusių aplinkybių, turinčių įtakos kompensacijos dydžio pasikeitimui.

Reikia pateikti, atsižvelgiant į aplinkybes, šiuos dokumentus:

 • prašymą (pildomas vietoje) (prašymo forma) ;
 • suaugusių šeimos narių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • vaiko (vaikų) gimimo liudijimus ir jų kopijas;
 • žuvimo faktą patvirtinančią Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduotą pažymą ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodančius dokumentus;
 • sužalojimo (sunkaus, apysunkio) faktą patvirtinančią Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduotą pažymą;
 • darbingumo lygio pažymą;
 • Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pažymėjimą;
 • Nukentėjusiojo nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens pažymėjimą;
 • pažymas iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų besimokančių vaikų;
 • mirties liudijimą, ištuokos liudijimą, santuokos liudijimą;
 • banko atsiskaitomąją sąskaitą;
 • specialistai, turi teisę pareikalauti ir kitų, tam tikras aplinkybes patikslinančių dokumentų (pvz. atsiskaitymo knygelės numerį, kuro įsigijimo dokumentų originalus ir kt.)

Dėl kompensacijų skyrimo prašome kreiptis į Socialinių išmokų skyriaus specialistus.

Daugiau informacijos apie kompensacijas rasite Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatyme (Žin., 1991, Nr. 3-78; 2005, Nr. 85-3139).

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai