Ginkluoto pasipiešinimo (rezistencijos) dalyviams

Vienkartinė pašalpa skiriama:

 • ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu;
 • ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams laidoti.

Vienkartinės pašalpos dydžiai:

1.Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams (toliau vadinama – kariai savanoriai), sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu – 5600 Lt;
2.Kariams savanoriams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d.. – invalidais) dėl ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo:
2.1. pripažintiems netekusiais 75 – 100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 14400 Lt;
2.2. pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 11520 Lt;
2.3. pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. lieps 1 d. – III grupės invalidais) – 8640 Lt .
3.Kariams savanoriams laidoti – 20 MGL (minimalių gyvenimo lygių).

Dokumentai, reikalingi pašalpai gauti:

 • prašymas;
 • asmens tapatybės dokumentas;
 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoto kario savanorio teisinio statuso pažymėjimo nuorašas, patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduota išvada apie sužalojimą, susijusį su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu;
 • prašymo padavimo dieną galiojantis invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, pažymėjimas ar darbingumo lygio pažymos nuorašas, patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka.
 • banko kortelė (sąskaita)

Dėl pašalpos mirus kariui savanoriui, per mėnesį nuo kario savanorio mirimo datos, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • laidojančio asmens prašymą;
 • asmens tapatybės dokumentą;
 • Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimo nuorašą, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
 • mirties liudijimo nuorašą, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
  pažymą apie mirusiojo paskutinę nuolatinę gyvenamąją vietą;
  banko kortelę (sąskaitą).

Vienkartinės pašalpos skyrimo pagrindas:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 177 ,,Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams‛‛ (Žin., 1998, Nr. 17-419; 1999, Nr. 1-24; 2000, Nr. 17-418; 2002, Nr. 100-4442; 2005, Nr. 112-4089).

Daugiau informacijos apie šią išmoką rasite Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 177 ,,Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams‛‛ (Žin., 1998, Nr. 17-419; 1999, Nr. 1-24; 2000, Nr. 17-418; 2002, Nr. 100-4442; 2005, Nr. 112-4089)

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt/ 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai