Asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnyba Sovietinėj armijoj

Kompensacija asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnyba Sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusių šeimoms (1945 07 22 – 1991 12 31) vienkartinei kompensacijai gauti

Vienkartinės kompensacijos mokamos asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos.

Vienkartinės kompensacijos skiriamos:

1. Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimos nariams (tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams. Kompensacija mokama lygiomis dalimis visiems šeimos nariams – 14 400 Lt.
2. Asmenims, pašauktiems į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje, kurie dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais):
· pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 7200 Lt;
· pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 5760 Lt;
· pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 4320 Lt;
· pripažintiems netekusiais 20-40 procentų darbingumo – 2880 Lt.

Dokumentai, reikalingi vienkartinei kompensacijai gauti, atsižvelgiant į aplinkybes:

* prašymas;
* asmens, turinčio teisę gauti išmoką asmens tapatybės dokumentas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, Lietuvos Respublikos pasas, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
* kreipimosi dieną galiojanti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota darbingumo lygio pažyma (pripažintam invalidu iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumo pažymėjimas);
* mirties liudijimo nuorašą, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
* karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimą ar telegramą;
* teritorinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išvadą, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąją karine tarnyba sovietinėje armijoje – kai asmuo mirė vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba;
* giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka;
* banko atsiskaitomoji sąskaita*.

Dėl vienkartinės kompensacijos skyrimo prašome kreiptis į  socialinės paramos centrą.

Daugiau informacijos apie šią išmoką rasite Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą Sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22 – 1991-12-31)“ (Žin., 1994, Nr. 59-1162; 2005, Nr. 85-3139)

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai