Laidojimo pašalpa

Laidojimo pašalpos dydis – 8 minimalių gyvenimo lygių (MGL).

Pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsiranda teisė į laidojimo pašalpą, galiojusį MGL dydį.

Laidojimo pašalpa mokama mirus:

1) Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;
2) Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės), turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3) Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
4) Vaikui (kai gimsta negyvas ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis) Lietuvos Respublikos piliečio, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje; užsieniečio, turinčio leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; asmens, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčio pabėgėlio statusą.
Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybės lėšomis.

Teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo diena yra asmens mirties data, kurios faktą registruoja civilinės metrikacijos įstaiga.

Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos gavimo turi kreiptis ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.

Laidojantis asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Nustatytos formos prašymą (prašymo forma);
  • Laidojančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Mirties liudijimo originalą (išskyrus atvejus, kai vaikas gimė negyvas);
  • Juridinio asmens įgaliojimą, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai;

Jeigu duomenų bazėse nėra informacijos, patvirtinančios, kad mirusio piliečio nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Lietuvos Respublikoje – mirusio asmens gyvenamosios vietos aplinkybes įrodantį dokumentą iš valstybės ir savivaldybės institucijų (pvz., seniūnijos), viešųjų įstaigų (pvz. poliklinikos, ligoninės išrašai), juridinių asmenų (pvz. daugiabučių namų bendrijos), registrų duomenys apie turėtą nekilnojamąjį turtą arba paties mirusiojo pareikštus viešus pareiškimus, nurodančius gyvenamąją vietą.

Laidojimo pašalpa išmokama AB SEB banko skyriuje (filiale) Vilniaus mieste per 8 kalendorines dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
SVARBU. Laidojantis asmuo, laiku neatsiėmęs pašalpos, turės teikti kartotinį prašymą pašalpai gauti.

Dėl laidojimo pašalpos išmokėjimo reikia kreiptis į Socialinės paramos centrą Jūsų savivaldybėje.

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai