Talonai nemokamoms asmens dokumentų nuotraukoms

Talonai, nemokamai pasidaryti fotonuotraukas asmens dokumentams, išduodami: nepasiturintiems asmenims, asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos, asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, kai:
  • vidutinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Valstybės remiamų pajamų (VRP)(525 lt) dydžio;
  • vieno gyvenančio asmens – 2 VRP (700 Lt) dydžio.
Asmuo, norintis gauti taloną fotonuotraukai pasidaryti, turi būti deklaravęs savo gyvenamą vietą Vilniaus m. ir pateikti:
  • prašymą (pildomas centre);
  • pažymą apie registraciją Valstybinėje teritorinėje darbo biržoje, jei šeimoje yra darbingo amžiaus nedirbantis asmuo;
  • senatvės pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą, jeigu šeimoje yra senatvės pensininkas ar asmuo su negalia;
  • pažymą apie šeimos narių paskutinių 3 mėnesių gaunamas pajamas, jeigu asmuo arba šeimos narys dirba ar turi kitą pajamų šaltinį;
  • pažymėjimą apie paleidimą iš laisvės atėmimo vietos, jeigu asmuo kalėjo;
  • mokėjimo lapelį apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pervestus pinigus už dokumentus.
Dėl nemokamų fotonuotraukų talonų išdavimo prašome kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą (Kauno g. 3/26), 2 langelis, telefonas pasiteirauti: (8 5) 233 3972.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai