Nemokami maitinimo talonai

Maitinimo talonai gali būti skiriami nepasiturintiems asmenims, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo nepajėgia maitintis savo namuose arba neturi gyvenamosios vietos, kai:

  • vidutinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP (525 Lt) dydžio;
  • vieno gyvenančio asmens – 2 VRP (700 Lt) dydžio.

Asmuo, norintis gauti nemokamų maitinimo talonų, turi pateikti:

* motyvuotą prašymą (prašymo forma);
* asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
* senatvės pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą, jeigu šeimoje yra senatvės pensininkas ar asmuo su negalia;
* pažymą apie šeimos narių paskutinių 3 mėnesių gaunamas pajamas, jeigu asmuo arba šeimos narys dirba ar turi kitą pajamų šaltinį;
* pažymą apie registraciją Valstybinėje teritorinėje darbo biržoje ne mažiau kaip 3 mėn. (jei šeimoje yra darbingo amžiaus nedirbančių asmenų);
* senatvės pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą, jei šeimoje yra pensininkų ir/arba asmenų, turinčių negalią;
* ištuokos, mirties liudijimą, priklausomai nuo susidariusių aplinkybių;
* pažymą iš mokyklos, kai vyresni nei 16 metų vaikai mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ar kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, o jei nesimoko – pažyma iš Darbo biržos arba darbovietės;
* pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius (pažymos iš policijos apie nelaimingus atsitikimus, vagystės, turto sugadinimo ir kt. atvejus, mokėjimo kvitus už medikamentus, atliktas procedūras, operacijas iš sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir pan.).

Maitinimo paslaugos teikiamos „Smulkaus urmo“ valgykloje Ukmergės g. 126, darbo dienomis 11.00 – 14.00 val., įėjimas iš kiemo pusės.

Dėl nemokamų maitinimo talonų išdavimo reikia kreiptis pagal faktinę gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus šiais adresais. Telefonas pasiteirauti: (8 5) 233 3972.

daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai