Transporto paslaugos

Kam skiriamos transporto paslaugos?

• vaikams su negalia ir jų šeimoms.
• suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms.
• senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms.
• socialinės rizikos asmenims ir šeimoms.

Transporto paslaugos teikiamos vykstant į:

• socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigas ir įvairius renginius Klaipėdos mieste ir kituose Lietuvos miestuose;
• nuvežant karštą maistą į namus;
• nuvežant technines pagalbos priemones į namus arba parvežant jas į centrą.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

• užpildytą prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro).
• užpildytą šeimos duomenų socialinei paramai gauti formą (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro).
• užpildytą duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį formą (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro).
• užpildytą informacijos apie asmens (šeimos) pajamas formą bei deklaracijos formą (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), kai asmuo (šeima) nesutinka su savivaldybės nustatytu mokėjimo už transporto paslaugą dydžiu ir pageidauja paslaugą gauti nemokamai.
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje).
• neįgaliojo, pensininko pažymėjimą (kopiją pasidaro Socialinės paramos centro transporto paslaugų ir ūkio skyrius).
• pažymas apie šeimos narių gautas pajamas (išskyrus pajamas, gaunamas per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrių). Išimties atveju (kai asmuo netikėtai išrašomas iš gydymo įstaigos arba siunčiamas pas medicinos specialistą skubiai konsultacijai, siunčiamas į socialinių paslaugų įstaigas) pažymos pateikiamos per 5 kalendorines dienas nuo paslaugos suteikimo dienos.
• pažymą-formą Nr. 027/a iš sveikatos priežiūros įstaigos (asmenims, vykstantiems į sveikatos priežiūros įstaigas hemodializės procedūroms.

Kitos transporto paslaugų teikimo sąlygos:

• Transporto paslaugos yra mokamos ir jų įkainis už vieną nuvažiuotą kilometrą yra 0,93 Lt/km;
• transporto paslaugos gali būti teikiamos:
– nemokamai , kai asmuo (šeima), teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą, arba asmuo(šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) trigubą dydį,
– mokamai, kai asmuo moka už transporto paslaugą pagal nustatytą įkainį, bet ne daugiau kaip teisės aktuose nustatytos transporto išlaidų kompensacijos dydį, t.y. 25 procentai minimalaus gyvenimo lygio dydžio.

Kur kreiptis Klaipėdos m. gyventojams?

• į Socialinės paramos centro Bendrųjų paslaugų skyrių , Liepų g. 15, 4 kab. Tel. 311895
• Klientai priimami I-IV- nuo 8 iki 17 val., V-nuo 8 iki 12 val.
• Informacija teikiama telefonais: 410 837; 311 185.

Daugiau informacijos – http://parama.klaipeda.lt 

Tags: , , , , ,

Nemokami skelbimai