Techninės pagalbos priemonės

Kam skiriamos šios priemonės?

• suaugusiems asmenims ir vaikams, kuriems nustatytas darbingumo lygis arba neįgalumo grupė;
• senatvės pensininkams;
• asmenims po ūmių traumų ar sužeidimų, su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, besigydantiems sveikatos priežiūros stacionarinėje arba medicininės reabilitacijos įstaigoje bei ambulatorinio gydymo ir reabilitacijos laikotarpiu.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

• prašymą-paraišką (pildoma centre);
• išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a). Išrašo galiojimo terminas – 12 mėn.;
• neįgalumą (invalidumą) arba senatvės pensinį amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (užsieniečiams);
• dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą (kai centro duomenų bazėje nėra duomenų);
• specialiojo nuolatinės slaugos poreikio pažymą ir jos kopiją (asmenims, kuriems gydytojo sprendimu yra būtina skirti aktyvaus tipo vežimėlį; elektrines maudimosi duše priemones; lovos staliuką; priemones praguloms išvengti: lovą, čiužinį ar pan.).

Kitos socialinės paramos skyrimo sąlygos:

• techninės pagalbos priemonės perduodamos, pasirašant jų perdavimo aktą ar panaudos sutartį, kuri įpareigoja asmenis, grąžinti techninės pagalbos priemones, kai jos nėra reikalingos.

Kur kreiptis Klaipėdos m. gyventojams?

• į Socialinės paramos centro Bendrųjų socialinių paslaugų skyrių, Taikos pr. 76, 15 kab. Tel. 30 07 06
• Klientai priimami I-IV nuo 8 iki 12 ir nuo 12.45 iki 17 val., V nuo 8 iki 12 val.
• Informacija teikiama telefonu: 31 18 95

Daugiau informacijos – http://parama.klaipeda.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai