Socialinė pagalba namuose

Kam skiriamos šios paslaugos?

• vienišiems pensininkams, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (neteikiama turintiems psichikos sutrikimų);
• pensininkų šeimoms, kai vienas iš sutuoktinių dėl ligos negali prižiūrėti kito sutuoktinio, kuriam nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (neteikiama turintiems psichikos sutrikimų);
• neįgaliesiems, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (neteikiama turintiems psichikos sutrikimų);
• šeimoms, prižiūrinčioms neįgalius vaikus, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

• prašymą – paraišką, formas SP-1 bei SP2 (pildoma centre);
• asmens tapatybės dokumentą ir jo kopiją;
• neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją;
• neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba Medicininės socialinės ekspertizės komisijos pažymą;
• pažymas apie darbingų šeimos narių 3 paskutinių mėnesių pajamas ar kitas pajamas (kai centro turimoje duomenų bazėje nėra duomenų);
• kitų valstybinių ar savivaldybinių institucijų prašymus ir rekomendacijas (esant reikalui);
• pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir jos kopiją (kai centro turimoje duomenų bazėje nėra duomenų);
• esant reikalui gali būti prašoma pateikti kitus dokumentus.

Kitos socialinės paramos teikimo sąlygos:

• asmenims, kurių pajamos mažesnės už 3 valstybės remiamų pajamų dydžius (VRP)*, socialinė pagalba į namus teikiamos nemokamai. Visi kiti klientai už paslaugas moka pagal patvirtintus pagalbos į namus teikimo įkainius;
• sprendimą dėl pagalbos į namus teikimo asmeniui priima Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo;
• nesant galimybės teikti paslaugas, asmuo, pagal prašymo pateikimo datą yra įrašomas į eilę paslaugoms gauti.

Kur kreiptis Klaipėdos m. gyventojams?

• į Socialinės paramos centro Socialinės priežiūros paslaugų skyrių, Taikos pr. 76, 5 kab. Tel. 31 18 95;
• Klientai priimami I-IV nuo 8 iki 12 ir nuo 12.45 iki 17 val., V nuo 8 iki 12 val.
• Informacija teikiama telefonu: 31 18 95.

Daugiau informacijos – http://parama.klaipeda.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai