Vienkartinė pašalpa nuo 2 iki 48 BSI dydžio

Vienkartinė pašalpa nuo 2 iki 48 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio gali būti skiriama –
šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), nukentėjusiai nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusiais žalą šeimos turtui, gyvenamajam būstui, kuriame šeima (vienas gyvenantis asmuo) deklaruoja gyvenamąją vietą ir, jei tai yra vienintelis gyvenamasis būstas, ir kitais nenumatytais atvejais (atsidūrus sunkioje materialinėje situacijoje dėl sunkios ligos, atliktos sudėtingos operacijos ir kt.), kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio, o vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 2,5 VRP dydžio.

Asmuo, norintis gauti vienkartinę pašalpą nuo 2 iki 48 BSI dydžio, privalo pateikti šiuos dokumentus:

* motyvuotą prašymą (prašymo forma);
* asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje arba laikinąjį asmens pažymėjimą);
* pažymą apie šeimos narių (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3-jų mėnesių pajamas;
* pažymą apie registraciją Valstybinėje teritorinėje darbo biržoje ne mažiau kaip 3 mėn. (jei šeimoje yra darbingo amžiaus nedirbančių asmenų);
* senatvės pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą, jei šeimoje yra senatvės pensininkų arba neįgalių asmenų;
* pažymą iš mokyklos, kai vyresni nei 16 metų vaikai mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ar kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, o jei nesimoko – pažymą iš darbo biržos arba darbovietės;
* pažymą apie gaisrą iš Vilniaus miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ar kitas pažymas apie ištikusias nelaimes (pusės metų laikotarpyje nuo įvykusios nelaimės);
* pažymą iš gydymo įstaigos apie sunkią ligą, atliktą sudėtingą operaciją, arba kitus dokumentus, patvirtinančius gydymo išlaidas.

Dėl vienkartinės pašalpos nuo 2 iki 48 BSI dydžio skyrimo prašome kreiptis pagal faktinę gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus šiais adresais.

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai