Transporto išlaidų kompensacija

Transporto išlaidų kompensacija (toliau – kompensacija) skiriama sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims, jeigu jiems nėra paskirta ir mokama slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija ir nuo paskutinio sprendimo dėl lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimo dienos praėjo 6 metai.

Kompensacijos dydis – 0,25 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio ir mokama už einamąjį mėnesį asmeniui arba jo tėvams, arba globėjams (rūpintojams) ir naudojama pagal tikslinę paskirtį asmens transporto paslaugų poreikiui tenkinti. Kompensacija, negauta dėl asmens mirties, neišmokama.

Būtini dokumentai kompensacijai gauti:

* Prašymas (prašymo forma);
* Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
* Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma (forma SPT – 4);
* Atsiskaitomoji sąskaita banke ar mokėjimo kortelė*.

Kompensacija skiriama ir mokama nuo specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos.

Kompensacija skiriama asmenims, negaunantiems valstybinio socialinio draudimo, nukentėjusių asmenų ar mokslininkų valstybinių pensijų.

Dėl kompensacijos skyrimo prašome kreiptis pagal deklaruotą arba registruotą gyvenamąją vietą į Socialinių išmokų skyriaus specialistus.

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai