Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija

Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi:

  • Vaikai, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • Darbingo amžiaus asmenys, netekę 75-100% darbingumo, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Kompensacijos dydis – 2,5 bazinės pensijos dydžio per mėnesį.

Nuo 2010-01-01 vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu (Žin., 2009, Nr. 152-6820), slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos gavėjams mokama 85 procentai jiems paskirtos slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos.

Išmoka nemokama paguldytiems ar apgyvendintiems stacionariose slaugos arba socialinės globos ar auklėjimo įstaigose, kurios yra visiškai finansuojamos ir valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą (prašymo forma);
  • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • pažymą (forma SPP-1), išduotą Gydytojų konsultacinės komisijos (sukakusiems senatvės pensijos amžių) arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį;
  • dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšius, jei dėl išmokos skyrimo prašymą pateikia vienas iš asmens tėvų (įtėvių), sutuoktinis ar artimas giminaitis.
  • dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą;
  • įgaliotas asmuo pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;
  • banko atsiskaitomąją sąskaitą.

Dėl slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo prašome kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinių išmokų skyriaus specialistus.

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt/ 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai