Šalpos kompensacija

Teisę gauti šalpos kompensaciją turi:

 • tėvai (įtėviai) kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais iki 18 metų;
 • motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų.

Kompensacijos dydis – šalpos kompensacija yra 1,5 bazinės pensijos dydžio

Nuo 2010-01-01 vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu (Žin., 2009, Nr. 152-6820), darbingiems darbingo amžiaus asmenims mokama 85 procentai jiems paskirtos šalpos kompensacijos.

Išmokos mokėjimo ypatumai:

 • šalpos kompensacijos nurodytiems asmenims skiriamos ir mokamos, kai jie sukanka amžių, penkiais metais mažesnį už senatvės pensijos amžių, arba pripažįstami nedarbingais ar iš dalies darbingais asmenimis, netekusiais 60% ir daugiau darbingumo;
 • šalpos kompensacijos mokamos nepaisant to, ar asmuo gauna valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą (prašymo forma);
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Vaikų gimimo liudijimus arba vaiko (įvaikio) invalido gimimo liudijimą;
 • Vaikų pasus, asmens tapatybės korteles, arba leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (santuokų, ištuokų liudijimus, jei pasikeitusios vaikų pavardės);
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymas, patvirtinančias, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas spaecialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas);
 • Pažymą išduotą Valstybinio socialinio draudimo fondo (Sodros) apie paskirtas ir mokamas valstybinio socialinio draudimo, nukentėjusių asmenų, mokslininkų valstybines pensijas, kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas ir šių išmokų dydžius arba pažymą, kad nurodys pensijos ir (ar) kompensacija nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymas (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d. – pensiją mokančiai įstaigai Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą);
 • banko atsiskaitomąją sąskaitą.

Dėl šalpos kompensacijos skyrimo prašome kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinių išmokų skyriaus specialistus.

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai