Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija

Teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi:

 • vaikai iki 18 metų, kuriems nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • asmenys, pripažinti neįgaliais netekus 60 ir daugiau procentų darbingumo;
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių.

Kompensacijos dydis :

 • 1 bazinės pensijos dydžio – vaikams iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis; asmeniui, netekusiam 75-100% darbingumo;
  0,5 bazinės pensijos dydžio – vaikams iki 18 metų, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis; asmenims, netekusiems 60 ir daugiau procentų darbingumo; senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims.

Nuo 2010-01-01 vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu (Žin., 2009, Nr. 152-6820), priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos gavėjams mokama 85 procentai jiems paskirtos slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos.

SVARBU:
– Vaikams, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacija skiriama nepaisant to ar jiems nustatytas specialus poreikis ar ne.
– Išmoka nemokama paguldytiems ar apgyvendintiems stacionariose slaugos arba socialinės globos ar auklėjimo įstaigose, kurios yra visiškai finansuojamos ir valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšų.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą (prašymo forma);
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • pažymą (forma SPP-2) apie specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymą, kurią išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (vaikams ir darbingo amžiaus asmenims) ar asmens sveikatos priežiūros įstaiga (asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių);
 • dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą;
 • įgaliotas asmuo pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą;
 • banko atsiskaitomąją sąskaitą.

Dėl priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo prašome kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinių išmokų skyriaus specialistus.

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai