Kompensuojamas paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas

Yra skiriama kompensacija paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimui.

Kas atleidžiami nuo valstybės rinkliavos už paso išdavimą?

Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą, už paso išdavimą bei pakeitimą nuo valstybės rinkliavos atleidžiami:

 • asmenys, turintys teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka;
 • vaikai, kuriems nustatyta globa ir rūpyba;
 • valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose asmenys;
 • vieniši asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
 • asmenys, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis;
 • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas.

Kas atleidžiami nuo valstybės rinkliavos už asmens tapatybės kortelės išdavimą?

Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą,už asmens tapatybės kortelės išdavimą bei pakeitimą nuo valstybės rinkliavos atleidžiami:

 • asmenys, turintys teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka;
 • vaikai, kuriems nustatyta globa arba rūpyba;
 • valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose esantys asmenys;
 • vieniši asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus;
 • asmenys, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis;
 • senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939—1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstami nuo okupacijų nukentėjusiais – represuotais asmenimis.


 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai