Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas

Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas

Teisę gauti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas turi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai iki 1995 m. sausio 1 d. dirbę įstatymo nustatytą laiką ypatingomis darbo sąlygomis. Tai yra:
  • vyrai, dirbę ne mažiau kaip 10 metų, o moterys 7,5 metų požeminius darbus kenksmingomis darbo sąlygomis ir karštuose cechuose, numatytus Lietuvoje galiojusiame gamybų, cechų ir pareigų pirmajame sąraše;
  • vyrai, dirbę ne mažiau kaip 12,5 metų, o moterys – 10 metų kitus darbus sunkiomis darbo sąlygomis numatytus Lietuvoje galiojusiame gamybų, cechų, profesijų ir pareigų antrajame sąraše;
  • vyrai ir moterys dirbę ne mažiau kaip 15 kalendorinių metų buvusios TSRS Tolimosios Šiaurės rajonuose arba ne mažiau kaip 20 metų vietovėse, prilygintose Tolimosios Šiaurės rajonams;
  • moterys, dirbusios ne mažiau kaip 20 metų tekstilės pramonės įmonėse;
  • moterys, dirbusios ne mažiau kaip 15 metų traktorininkėmis mašinistėmis;
  • vyrai, dirbę 25 metus, o moterys – 20 metų darbus, numatytus Lietuvoje galiojusiame skraidymo ir skraidymų bandymo sudėties darbuotojų pareigų sąraše;
  • civilinės aviacijos darbuotojai vyrai, valdę oro skrydžius ir turėję dispečerio pažymėjimą ne mažiau kaip 15 metų, o moterys – 10 metų;
  • civilinės aviacijos inžinerijos ir technikos darbuotojai vyrai, dirbę ne mažiau kaip 20 metų, moterys – 15 metų darbus, numatytus Lietuvoje galiojusiame inžinerijos ir technikos darbuotojų pareigų sąraše;
  • artistai, turintys 20 (ir daugiau) metų kūrybinio darbo scenoje stažą.
Kompensacijos asmenims, dirbusiems ypatingomis darbo sąlygomis ne Lietuvoje, mokamos tomis sąlygomis bei tvarka, kurias nustato tarptautiniai susitarimai ir sutartys.
Kompensacija nepriklauso asmenims, kurie iki 1995 sausio 1 d. buvo paskirta socialinio draudimo senatvės ar ištarnauto laiko pensija, Lietuvos Respublikos ar personalinė pensija tuo metu galiojusia tvarka arba po 1995 metų sausio 1 d. kitų teisės aktų nustatyta nuolatinė kompensacinė išmoka už ypatingas darbo sąlygas.
Kompensacija skiriama nuo teisės ją gauti atsiradimo dienos. Jei dėl kompensacijos kreipiamasi pavėluotai, ji išmokama ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų Sodros teritoriniame skyriuje gavimo dienos ir ne anksčiau kaip nuo 1995 sausio 1 d.
Jei asmuo turi teisę į kelias kompensacijas, jam skiriama viena – didžiausioji. Mėnesio kompensacijos dydis yra 150 proc. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos.
Skraidymo ir skraidymų bandymo tarnybos darbuotojų bei artistų pageidavimu kompensacijos jiems gali būti mokamos nuo jų pasirinktos datos, pagal jų pareiškimą, tačiau šiuo atveju bendras išmokėtinų mėnesio kompensacijų skaičius neturi viršyti šiam asmeniui priklausančių mėnesio kompensacijų skaičiaus.
Kompensacijos mokamos neatsižvelgiant į kompensacijos gavėjo turimas pajamas.
Asmenims, išdirbusiems ne mažiau kaip pusę laiko, nustatyto visai kompensacjai gauti, išmokama kompensacijos dalis, proporcinga ypatingomis darbo sąlygomis dirbtam laikui, jeigu tas laikas atitinka įstatymo nustatytus laikotarpius.
Darbo laikas kompensacijai gauti apskaičiuojamas pagal faktinio darbo ypatingomis sąlygomis trukmę. Jokia kita veikla darbui ypatingomis sąlygomis neprilyginama.
Kompensacijos gavėjui mirus, kompensacija išmokama jį laidojusiems asmenims už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta, ir dar už du mėnesius.
Daugiau informacijos: www.sodra.lt

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai