kompensacija už komunalines paslaugas nedarbingiems neįgaliesiems

Kompensacija už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingi ir auginantys vaikus iki 18 metų ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, gauti

Kompensacijos mokamos auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų), neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumą nustatančių komisijų) yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų.

Nedarbingais asmenimis laikomi:

* vaikai iki 18 metų (besimokantys – iki 24 metų);
* nedirbantys neįgalieji;
* asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių.

Kompensacijų gavėjams mokama kas mėnesį 20 procentų minimalaus gyvenimo lygio (MGL).

Išmokų mokėjimas nutraukiamas, kai asmuo yra pripažįstamas iš dalies darbingas, neįgaliajam įsidarbinus arba neįgaliajam apsigyvenus stacionarinėje globos įstaigoje.

Dokumentai, reikalingi kompensacijai gauti:

* Prašymas (pildomas vietoje);
* Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
* Darbingumo lygio pažyma arba Invalidumo pažymėjimas, kuriuose yra įrašas, kad asmuo nedarbingas;
* Seniūnijos išduota pažyma apie šeimos sudėtį;
* Vaiko/-ų gimimo liudijimas/-ai ir jų kopija/-os;
* Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų besimokančių vaikų;
* Banko atsiskaitomąją sąskaitą*.

Dėl kompensacijų skyrimo prašome kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinių išmokų skyriaus specialistus.

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai