Kompensacija neįgaliesiems įsigijant automobilį

Kompensacija lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikimo išlaidų mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją

Išmoka skiriama asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis.

Kompensacijos dydis: Išmoka skiriama kartą per 6 metus iki 32 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacijos), jeigu jiems nėra paskirta ir mokama slaugos tikslinė kompensacija ar transporto išlaidų kompensacija ir jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius.

Būtini dokumentai kompensacijai gauti:

* Prašymas (prašymo forma);
* Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
* Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma (forma SPA – 3);
* Asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (FNr. 083-1/a), kurioje nurodoma, kad asmuo gali vairuoti su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže lengvąjį automobilį;
* Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotas vairuotojo pažymėjimas;
* Dokumentai, patvirtinantys specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:

– sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas,
– arba pirkimo – pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje,
– arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentas ir šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą,
- arba pirkimo – pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą,
- arba lizingo davėjo dokumentas (pažyma ar aktas).

* Transporto priemonės registracijos liudijimas;
* Nepriklausomo turto vertintojo ataskaita apie automobilio rinkos vertę (tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis);
* Automobilio techninį pritaikymą ar remontą atlikusios įmonės išduotas dokumentas;
* Atsiskaitomoji sąskaita banke ar mokėjimo kortelė.*

Kompensacijos skiriamos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo asmeniui specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymos išdavimo dienos.

Kompensacija skiriama asmenims, negaunantiems valstybinio socialinio draudimo, nukentėjusių asmenų ar mokslininkų valstybinių pensijų.

Dėl kompensacijos skyrimo prašome kreiptis pagal deklaruotą arba registruotą gyvenamąją vietą į Socialinių išmokų skyriaus specialistus.

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai