Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama ir mokama vaiko motinai.
Išmokos dydis – 1,5 MGL dydžio išmoka per mėnesį.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

* Prašymą (prašymo forma)
* Asmens tapatybės dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
* Pažymą iš apskrities, rajono teritorinio gynybos štabo apie vaiko tėvo pašaukimą į privalomąją karo tarnybą;
* Banko atsiskaitomąją sąskaitą*.

Kitos išmokos skyrimo sąlygos:
o Vaikui, kuris nuolat arba darbo dienomis išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, ir globojamam vaikui ši išmoka neskiriama;
o Jei vaiką auginanti motina nėra nuolatinė Lietuvos Respublikos gyventoja, išmoka mokama vaiko tėvui.

Dėl išmokos skyrimo prašome kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinių išmokų skyriaus specialistus.

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai