Pensijos

Pensijos

Užsienio pensijos

Tweet Užsienio pensijos Tai yra trumpa straipsnio Užsienio pensijos apžvalga. Perskaitykite visą straipsnį ČIA (521 words, 1 image, preliminariai visą straipsnį skaitydami užtruksite apie 2:05 minutės)

Read more »

Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos

Tweet Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Valstybinių pensijų įstatymu 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-730 (Žin., 1994, Nr. 101-2018). Nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas turi teisę gauti nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie: tapo invalidais dėl 1991 metų sausio 11 – 13 dienomis vykdytos agresijos...

Read more »

Mokslininkų pensija

Tweet Mokslininkų pensija Teisę gauti mokslininkų pensiją turi nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, kuriems suteiktas ar nostrifikuotas mokslo laipsnis ar pedagoginis mokslo vardas ir kurie: sukako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. –...

Read more »

Našlių ir našlaičių pensija

Tweet Našlių ir našlaičių pensija Našlių ir našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis 1994 m. liepos 18 d. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr.59-1153; 2005, Nr.71-2555) bei Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (Žin., 1994, Nr.91-1781; 2005, Nr.83-3066). Šie teisės aktai...

Read more »

Išankstinė pensija

Tweet Išankstinė pensija Išankstinės senatvės pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis 2003 m. lapkričio 18 d. Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymu, kuris įsigaliojo nuo 2004 m. liepos 1 d. Skiriant ir mokant išankstines senatvės pensijas taip pat vadovaujamasi 1994 m. liepos 18 d. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu bei Vyriausybės 1994 m....

Read more »

Netekto darbingumo (invalidumo) pensija

Tweet Netekto darbingumo (invalidumo) pensija Netekto darbingumo pensijos skiriamos ir mokamos remiantis 1994 m. liepos 18 d. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr.59-1153; 2005, Nr.71-2555) bei Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (Žin., 1994, Nr.91-1781; 2005, Nr.83-3066). Šie teisės aktai įsigaliojo...

Read more »

Senatvės pensija

Tweet Senatvės pensija Senatvės pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis 1994 m. liepos 18 d. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr.59-1153; 2005, Nr.71-2555) bei Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (Žin., 1994, Nr.91-1781; 2005, Nr.83-3066). Šie teisės aktai įsigaliojo nuo 1995 m....

Read more »

Nemokami skelbimai