Pašalpos

Pašalpos

Seimas pakeitė paramos nepasiturintiems skyrimo tvarką

Tweet 2011-12-05 Seimas 2011 metų lapkričio mėn. paskutinį ketvirtadienį priėmė naują socialinę paramą reglamentuojančio įstatymo redakciją, pagal kurią nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gali būti skiriama dvejopa socialinė parama. Pirmoji – socialinė pašalpa, antroji – būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos. Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems...

Read more »

Pasipriešinimo 1940-1990 metais žuvusių šeimoms

Tweet Kompensacija pasipriešinimo 1940-1990 metais okupacijų laikotarpiu žuvusių šeimoms – valstybės paramai gauti Vienkartinės pašalpos mokamos Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje. Valstybės paramas už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940-1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius...

Read more »

Asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio avarijos padarinius

Tweet Vienkartinės kompensacijos skiriamos: * asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, (toliau vadinama – dalyviai), jeigu jų sveikatai buvo padaryta žala; * mirus minėtiems asmenims, jeigu jų mirties priežastis susijusi su dalyvavimu likviduojant Černobylio elektrinės avarijos padarinius -jų šeimos nariams (tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams). Kompensacijų dydžiai: Tai...

Read more »

Asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnyba Sovietinėj armijoj

Tweet Kompensacija asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnyba Sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusių šeimoms (1945 07 22 – 1991 12 31) vienkartinei kompensacijai gauti Vienkartinės kompensacijos mokamos asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos. Vienkartinės kompensacijos...

Read more »

Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. agresijos

Tweet Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms Kompensacijos taikomos nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus mieste: žuvusiems Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams ir vaikams...

Read more »

Ginkluoto pasipiešinimo (rezistencijos) dalyviams

Tweet Vienkartinė pašalpa skiriama: ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu; ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams laidoti. Vienkartinės pašalpos dydžiai: 1.Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams (toliau vadinama – kariai savanoriai), sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu – 5600 Lt; 2.Kariams...

Read more »

Laidojimo pašalpa

Tweet Laidojimo pašalpos dydis – 8 minimalių gyvenimo lygių (MGL). Pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsiranda teisė į laidojimo pašalpą, galiojusį MGL dydį. Laidojimo pašalpa mokama mirus: 1) Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje; 2) Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės), turinčiam...

Read more »

Profesinės reabilitacijos pašalpa

Tweet Profesinės reabilitacijos pašalpa Profesinės reabilitacijos pašalpos skiriamos ir mokamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustatė profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, jeigu šie asmenys dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje. Teisę gauti profesinės reabilitacijos pašalpą turi asmenys, kurie yra draudžiami ligos...

Read more »

motinystės (tėvystės) pašalpa

Tweet Motinystės (tėvystės) pašalpa Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, kuris: draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu (už jį mokamos socialinio draudimo įmokos); suteiktos vaiko priežiūros atostogos, išskyrus kai asmuo atleistas iš darbo dėl įmonės, įstaigos ar organizacijos likvidavimo, bankroto ar pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai arba paskyrimo į pareigas...

Read more »

Tėvystės pašalpa

Tweet Tėvystės pašalpa Tėvystės pašalpa skiriama ir mokama už tėvystės atostogų laikotarpį. Teisę gauti tėvystės pašalpą turi tėvas. Tėvystės pašalpa skiriama, jeigu: esate draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu; Jums suteiktos tėvystės atostogos (bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukaks vienas mėnuo) (išskyrus dirbančius tik pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ir savarankiškai dirbančius...

Read more »

Nemokami skelbimai