Kompensacijos socialiai remtinoms šeimoms

Kompensacijos socialiai remtinoms šeimoms

Seimas pakeitė paramos nepasiturintiems skyrimo tvarką

Tweet 2011-12-05 Seimas 2011 metų lapkričio mėn. paskutinį ketvirtadienį priėmė naują socialinę paramą reglamentuojančio įstatymo redakciją, pagal kurią nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gali būti skiriama dvejopa socialinė parama. Pirmoji – socialinė pašalpa, antroji – būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos. Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems...

Read more »

Kompensacija automobilių įsigyjimui, auginantiems neįgalų vaiką

Tweet Kompensacija lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų mokėjimo šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis Išmoka skiriama šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką namuose iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką, kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia....

Read more »

Transporto išlaidų kompensacija

Tweet Transporto išlaidų kompensacija (toliau – kompensacija) skiriama sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims, jeigu jiems nėra paskirta ir mokama slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija ir nuo paskutinio sprendimo dėl lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimo dienos praėjo 6 metai. Kompensacijos dydis – 0,25 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio ir...

Read more »

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui

Tweet Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama ir mokama vaiko motinai. Išmokos dydis – 1,5 MGL dydžio išmoka per mėnesį. Reikia pateikti šiuos dokumentus: * Prašymą (prašymo forma) * Asmens tapatybės dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje); * Pažymą iš apskrities, rajono teritorinio gynybos štabo apie vaiko...

Read more »

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija

Tweet Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi: Vaikai, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis; Darbingo amžiaus asmenys, netekę 75-100% darbingumo, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Kompensacijos dydis – 2,5 bazinės pensijos dydžio per mėnesį. Nuo 2010-01-01 vadovaujantis...

Read more »

Šalpos kompensacija

Tweet Teisę gauti šalpos kompensaciją turi: tėvai (įtėviai) kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais iki 18 metų; motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų....

Read more »

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija

Tweet Teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi: vaikai iki 18 metų, kuriems nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis; asmenys, pripažinti neįgaliais netekus 60 ir daugiau procentų darbingumo; asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių. Kompensacijos dydis : 1 bazinės pensijos dydžio – vaikams iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis; asmeniui, netekusiam 75-100%...

Read more »

Kompensacija neįgaliesiems įsigijant automobilį

Tweet Kompensacija lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikimo išlaidų mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją Išmoka skiriama asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. Kompensacijos dydis: Išmoka skiriama kartą per 6 metus iki 32 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo...

Read more »

kompensacija už komunalines paslaugas nedarbingiems neįgaliesiems

Tweet Kompensacija už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingi ir auginantys vaikus iki 18 metų ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, gauti Kompensacijos mokamos auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų), neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie...

Read more »

Vienkartinė išmoka įsikūrimui

Tweet Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos (buvo pripažintas veiksniu teismo tvarka) ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 50 bazinių socialinių išmokų dydžio, o nuo 2009 m. sausio 1 d. – 75 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka įsikurti. Dėl išmokos asmuo gali kreiptis iki jam sukaks 25...

Read more »

Nemokami skelbimai